Сертификат ба өргөмжлөл

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO 45001 2018

ISO 45001:2018

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Чанарын удирдлагын тогтолцоо

ryzshu