Үйлчилгээ

Дансны мэдээлэл

АЙТ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

AITE USD данс

АШИГ АВАГЧ ЖЯАНШИ АЙТЕ МАСС ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИ CO., LTD
ДАНСНЫ ДУГААР.: 2022 5075 4379
БАНКНЫ НЭР: ХЯТАДЫН БАНК ПИНШЯН САЛБАР
БАНКНЫ ХАЯГ: 60 ЮЭЖИН БЕЙЛУ ПИНШЯН ХОТ, ЖЯАНШИ, ХЯТАД
SWIFT КОД: BKCHCNBJ550

AITE EUR данс

АШИГ АВАГЧ ЖЯАНШИ АЙТЕ МАСС ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИ CO., LTD
ДАНСНЫ ДУГААР.: 1932 5075 6527
БАНКНЫ НЭР: ХЯТАДЫН БАНК ПИНШЯН САЛБАР
БАНКНЫ ХАЯГ: 60 ЮЭЖИН БЕЙЛУ ПИНШЯН ХОТ, ЖЯАНШИ, ХЯТАД
SWIFT КОД: BKCHCNBJ550